Kommunikasjonsmål for kampanjen:

  • Økt kunnskap om skadevirkninger av nikotin og tobakksprodukter.
  • Økt kjennskap til hjelpetilbudene

Målgruppe:

Hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13–17 år. Kampanjen tar utgangspunkt i målet om en tobakk- og nikotinfri generasjon, også kjent som Generasjon FRI.

Budskap:

Kampanjens budskap er bygget rundt at det å være ung er en tid for løsrivelse og frihet. Nikotin er svært avhengighetsskapende, og avhengigheten kommer ofte snikende. Å være avhengig av nikotin er et tap av frihet. Samtidig har nikotin negativ effekt på helsen, spesielt når man er ung. Å være fri fra nikotin gir muligheten til å gjøre som man vil, bestemme selv over egen kropp og ta egne valg.

Viktige poeng:

  • Å være avhengig av nikotin er tap av frihet.
  • Nikotin har negativ effekt på helsen.
  • Nikotin er et giftstoff som man fort blir avhengig av, og barn og unge er ekstra sårbare for å utvikle avhengighet. Mange angrer på at de begynte og synes det å slutte med nikotin er veldig vanskelig.
  • Nikotin kan ha en uheldig påvirkning på en ung hjerne som fortsatt er i utvikling.
  • Nikotin og nikotinprodukter er ulovlig å selge til alle under 18 år.

Kampanjens landingsside: https://www.ung.no/nikotin

Kampanjen vil være synlig i første runde fra uke 22 og ut juni på kino, i VG-lista (vg.no) (i forkant og underveis i konserten 21. juni), i digitale og sosiale kanaler, samt på utendørsreklame rundt om i landet.

Mer informasjonsmateriell og ressurser finnes på denne lenken:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus/kampanjer-og-informasjonsmateriell