Det er nødvendig å gjennomføre omstilling i størrelsesorden 40 millioner kroner. For å få dette til, må det tenkes både på små og store tiltak. Vi ønsker i denne prosessen å få innspill fra innbyggere og interessenter i Grue kommune på hva som kan gjøres. Innspill fra innbyggere og interessenter vil sammen med innspill fra politikere og ansatte tas med i det videre omstillingsarbeidet. I løpet av våren vil formannskapet vedta en prosjektplan med flere delprosjekter som det skal arbeides videre med.
Denne undersøkelsen gir deg derfor mulighet til å påvirke de videre veivalgene som må gjøres, ved å komme med dine forslag.

Gi innspill her:

Klikk på lenken nedenfor for å gi dine innspill:
https://forms.office.com/e/tevCY5dXAy

Du kan også gi dine innspill ved å følge QR-koden på bildet nedenfor:
qr

Folkemøte

Det blir også invitert til åpent møte for de som ønsker mer informasjon om situasjonen, ledet av kommunedirektøren. Her blir det også lagt opp til diskusjon, og mulighet til å gi innspill på det du er opptatt av.
Folkemøtet blir avholdt i festsalen på Grue rådhus den 9. april kl. 18.00. Alle er velkommen til å delta!