Nytt legekontor på rådhuset

Reza Samimi Legeri flytter til Grue rådhus (i tidligere NAV kontor) fredag 15.12.23 og går over til å hete Grue Legesenter. Ved legesenteret er det 2 fastleger, Reza Samimi og Albertas Aukstikalnis.

Fredag 15. desember vil legesenteret kun ta imot akutt ø-hjelp og holder stengt mandag 18.12.23. Telefonen vil være stengt begge disse dagene. Ved behov for akutt helsehjelp ring legevakt på telefon 116117.

Håper på forståelse for dette

Legesenteret er åpent og tilgjengelig på telefon 62942212 fra tirsdag 19.12.23.


Eldre informasjon 

Albertas Aukstikalnis starter som fastlege i Grue kommune 1. desember. Han kommer fra Ahus, Kongsvinger sykehus, og skal ha kontorfellesskap med fastlege Reza Samimi. Grue kommune er glade for at vi har lykkes med å rekruttere Aukstikalnis og ser frem til at han starter.

I perioden frem til Aukstikalnis er på plass har kommunen inngått avtale med vikarlege Kristian Langø. Langø startet hos Reza Samimi mandag 25. september. De som nå ikke har fastlege kan bestille time hos legevikaren. Pasienter som ønsker å få tilgang på sin journal bes henvende seg til dr. Lerners kontor.
Det er stor pågang på telefonen hos Dr. Samimi nå, siden mange har vært uten fastlege en periode. Det er i tillegg stor etterspørsel etter å få tid til vaksine. Det er mulig å benytte seg av den digitale meldingstjenesten, som du finner her: Timebestilling

Kommunen planlegger å etablere et kommunalt legekontor på rådhuset, i lokalene som NAV har flyttet ut av når de nå blir samlokalisert i Åsnes. I tillegg til legekontor vil det også være kontor for andre medarbeidere og møterom som skal brukes både av NAV og andre tjenester. 

Kommunen har en veldig god og konstruktiv dialog med dr. Samimi for å drive det nye legekontoret i et samarbeid. Dette kan bli en veldig god løsning, som vi har tro på blir bra for innbyggerne og kan sikre en stabil fastlegesituasjon framover.  

Kontakt legevakt på telefon 116 117 når problemet ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen din.  

Kontakt medisinsk nødhjelp på telefon 113 når du tror det er akutt og kan stå om liv og helse.