Vi håper at dere i sommer får anledning til å nyte de vakre naturområdene og de fantastiske badeplassene vi har her i kommunen. Husk å ta vare på hverandre og å sette pris på de små øyeblikkene som gjør sommeren spesiell.

Miljørettet helsevern i Grue har, ved kommuneoverlegen, tatt vannprøver for å sikre at badevannet er trygt for både store og små, slik at ingen blir syke av å bade. Vi har gjort en grundig jobb med å sikre at badevannet ved våre populære badeplasser er trygt for alle, og vi er glade for å kunne dele disse gode nyhetene med dere.

Det er testet for for E. coli og intestinale enterokokker, som er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr.  Dette for å sikre at badevannet er trygt for både store og små, slik at ingen blir syke av å bade. Resultatene for vannprøvene ble tatt den 11., 12. og 25. juni 2024 er som følger:

  • Hukusjøen - Godt under grenseverdi
  • Rotbergsjøen - Godt under grenseverdi
  • Frysjøen - Godt under grenseverdi
  • Skasen - Godt under grenseverdi
  • Røgden - Godt under grenseverdi (se merknad om Cyanobakterier)
  • Skulstad - Godt under grenseverdi

Vi er derfor glade for å melde at badevannskvaliteten derfor er meget god. Alle badeplassene fremstår også som rene og ryddige, noe som innbyder for besøk.

Vær forsiktig ved mye nedbør:

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder, da vannet kan inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver. Det anbefales å vente minst 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

Cyanobakterier:

Det ble den 27.06.2024 påvist forekomster av Cyanobakterier i Røgden (se tidligere sak om dette her). Disse er også kjent som blågrønnalger og er en naturlig del av ferskvannsmiljøet. Noen ganger kan det oppstå større ansamlinger av cyanobakterier, kjent som algeoppblomstring. Enkelte cyanobakterier produserer giftstoffer som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Ved store algeoppblomstringer oppfordrer vi innbyggerne til å unngå å svelge vannet, spesielt små barn, beitedyr og hunder som bader og slikker pelsen etterpå.

Observasjoner av grønnfarget vann eller mistenkte algeoppblomstringer kan meldes til kommunen ved miljørettet helsevern.

Vi vil fortsette å overvåke badevannskvaliteten for å sikre trygge badeforhold for alle våre innbyggere.

Med dette ønsker alle en riktig god sommer og en trygg og hyggelig badeopplevelse i Grue kommune denne sommeren!