Helsefare ved blågrønnalger

Blågrønnalger kan produsere giftstoffer som utgjør en helsefare for både mennesker og dyr. Små barn og personer med sart hud eller hudallergier er særlig utsatt. Hunder bør ikke bade i vann med algeblomstring da de ofte spiser algemasse i vannet, noe som kan være svært farlig.

Kommuneoverlegens råd

Kommuneoverlegen fraråder bading når vannet har en grønnaktig farge, da dette indikerer tilstedeværelsen av cyanobakterier, som kan være giftige. Der det er synlig farge på vannet, bør man unngå å bade.

Vanskelig å forutsi oppblomstringer

Cyanobakterier kan vise store lokale variasjoner, avhengig av lys- og vindforhold. De kan bevege seg opp eller ned i vannsøylen og kan ved gunstige forhold flyte opp til overflaten og transporteres av vinden til bukter og strandområder hvor konsentrasjonen kan bli høy. Andre cyanobakterier utvikler seg i dypere vann og utnytter næringsrikt vann i sprangsjiktet, noe som kan føre til klart vann nær overflaten til tross for at det er cyanobakterier til stede. Bildet i denne artikkelen er tatt på badestranda ved Hundnabben.

Giftstoffer produsert av cyanobakterier

Cyanobakterier kan produsere ulike typer giftstoffer (toksiner), inkludert:

  • Levertoksiner: Microcystiner og nodulariner, som kan forårsake symptomer som synsforstyrrelser, kvalme, oppkast, magesyke, diaré og leverskader. Langvarig eksponering kan øke risikoen for leverkreft.
  • Nervetoksiner: Anatoksiner og saksitoksiner, som kan overstimulere eller blokkere nerveimpulser, noe som kan føre til pustevansker, muskellammelser og kramper.

Hvordan beskytte seg

  • Unngå bading: Ikke bad i vann som er grønt eller har en annen unormal farge.
  • Beskytt husdyr: Ikke la hunder bade eller drikke vann med synlig algeblomstring.
  • Rapporter observasjoner: Observerer du grønne partikler, grønne flak, vond lukt eller grumsete vann, noter dette og kontakt kommunen.

Hva gjør kommunen?

Grue kommune jobber kontinuerlig med å overvåke vannkvaliteten og iverksette nødvendige tiltak for å beskytte innbyggerne.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller for å rapportere observasjoner, vennligst kontakt Grue kommune på post@grue.kommune.no.