Å treffe på en landmåler som måler inn fastmerker i nabolaget, på gangstien, eller langt ute på jordet, er et sikkert vårtegn. Merkene er hvite firkanter, enten malt hvite eller i form av plater montert på bakken, og er nødvendige for flyfotografering.

Fastmerker er signaliserte punkter som er essensielle når vi tar flyfoto av terrenget. Signaliseringen består av hvite firkanter, enten malt eller i form av plater festet på bakken. I utmark er fastmerket ofte en bolt i fast fjell. Disse merkene måles inn av landmålere. Nye kvalitetskrav gjør mange eksisterende fastmerker ubrukelige, noe som betyr at det vil bli malt enda flere nye firkanter rundt om i landet i årene som kommer. Matrikkelloven gir en lovfestet rett til å plassere slike signaler på både privat og offentlig grunn.

Følg denne lenken for å finne mer informasjon.