I regi av Våler kommune, Klosser Innovasjon samt Sirkulære Solør og industrinettverket 6Kloke inviterer vi næringslivet, politikere og samfunnsengasjerte personer i regionen til et oppdatert og viktig innblikk i verdikjeden for kraftproduksjon. Vi har satt sammen et svært godt lag som dekker kraftproduksjon, finansiering, bruk og gjenbruk – med lokale og regionale eksempler. Velkommen til faglig og sosialt sommertreff!

NAF Trafikksenter, Braskereidfoss, 24. juni, kl.11.30- 15.30
Påmelding innen 20. juni til: arild.lande@vis.kommune.no tlf: 901 33 674
Arrangementet er gratis.

program