Disse inkluderer nye retningslinjer for sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarstiltak. Som en del av Sivilforsvarets ansvarsområder, er det viktig at våre innbyggere og lokale institusjoner forstår disse endringene og hvordan de påvirker oss. Her er noen av de viktigste områdene:

Befolkningsvarsling:
Sivilforsvaret er ansvarlig for å varsle sivilbefolkningen i både fred og krigstid. Med over 1250 tyfonanlegg plassert over hele landet, dekkes omtrent halvparten av Norges befolkning. Varslingssignalene kan utløses ved akutte farer som industriulykker eller luftangrep. Viktige signaler inkluderer:

  • Tre lange støt for "viktig melding – søk informasjon"
  • Ni korte støt for "akutt fare – søk dekning"
  • Ett langt støt for "faren er over"

Evakuering i krig (Krigsutflytting):
Selv om dette ikke omtales spesifikt i de oppdaterte rådene, fortsetter arbeidet med å vurdere fremtidige løsninger for evakuering i krigstid. Dette innebærer blant annet justeringer av gjeldende regelverk og tilpasning av planverket til dagens situasjon.

Tilfluktsrom:
I Norge finnes nesten 20 000 tilfluktsrom med kapasitet til over 2,5 millioner mennesker. Disse rommene er designet for å beskytte mot effekter fra krigshandlinger og er inndelt i private og offentlige tilfluktsrom. Kommunene har ansvar for vedlikehold av de offentlige tilfluktsrommene.

Nødvarsel på mobil:
Sivilforsvaret og politiet kan sende ut Nødvarsel på mobil i både fred, krise og krig. Disse varslene gir kritisk informasjon om hva som skjer og hvordan man best kan beskytte seg mot oppståtte farer.

Det anbefales at alle innbyggere i Grue:

  • Følger med på varsler fra Sivilforsvaret.
  • Er kjent med nærmeste tilfluktsrom og hvordan man skal reagere ved ulike varslingssignaler.
  • Holder seg informert gjennom pålitelige kilder som radio, TV, og offisielle nettressurser under en krise.

Videre Informasjon:
For mer detaljert informasjon om disse tiltakene og hvordan de påvirker deg, kan du besøke Sivilforsvarets nettside: https://www.sivilforsvaret.no eller ta kontakt med ditt lokale sivilforsvarsdistrikt. Kommunen vil fortsette å oppdatere om viktige endringer og hvordan de påvirker våre innbyggere.

Grue kommune er dedikert til å sikre at alle innbyggere forstår og kan handle effektivt i nødsituasjoner. Vi oppfordrer alle til å ta disse rådene på alvor og gjøre nødvendige forberedelser.