Behandling av avviket

Avviket er kategorisert som alvorlig, og har blitt behandlet deretter. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet med både skadebegrensende tiltak så vel som systemtiltak for å sikre unngåelse av framtidige avvik som dette. Arbeidsgruppa har nå konkludert i en tiltaksrapport.

Åpenhet om årsaker og tiltak

Kommunestyret har vært tydelig på at vi skal arbeide for en åpenhetskultur. Verdigrunnlaget vårt REAL (raushet, engasjement, anerkjennelse, likeverd) kan bare etterleves fullt ut i en kultur preget av åpenhet.

Når det gjelder dette avviket, er det et brudd på tilliten mellom kommunen og innbyggerne - ved at kommunen ikke har håndtert sensitive personopplysninger på en korrekt måte. Det er derfor helt nødvendig at det er åpenhet om både årsaker og tiltak, også ovenfor innbyggerne.

Som følge av dette blir tiltaksrapporten offentlig tilgjengelig. De berørte innbyggerne har allerede fått tilsendt tiltaksrapporten, og den orienteres med dette om for egne medarbeidere før den i løpet av dagen også blir omtalt på kommunens nettsider og forventelig blir omtalt i media. Det vil gis innsyn i rapporten for de som ber om det.