Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes. I områdetdenne basestasjonen dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning. Dette gjelder kun i områder dere ikke har overlappendedekning fra en annen basestasjon.

Det planlegges nå arbeid på en basestasjon i ditt område med oppstart 14.05.2024 kl 07:30 og er forventet ferdig 21.05.2024 kl
15:30.

Arbeidet har referanse nummer: 39308556. Det er størst sannsynlighet for forstyrrelser i dagene rundt 21.05.2024.
Under er et kartutsnitt av området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med
arbeidet.