Grue barne- og ungdomsskole har ingen egen grense for når elevene kan sykle alene til og fra skolen, men skolen ønsker ikke at man gjør dette før eleven er ca. 10 år.

Anbefaling fra Trygg Trafikk

Trygg trafikk anbefaler at barn begynner å sykle alene til skolen når de er ca. 10 år, det vil si ved 4. -5. trinn. Skolen oppfordrer alle til å bruke hjelm.

Sykkel i skolens regi

Ved sykkelarrangement i skolens regi og lovlig bruk av sykkel i skoletiden krever skolen bruk av hjelm. Skolen har en fin sykkelbane på lekearealet. Det er påbudt med hjelp også her.