Skade i skoletida eller på skoleveien

Dersom eleven skader seg på vei til og fra skolen, eller i skoletida, vil skolen skrive skademeldingsskjema.

Legebesøk

Hvis eleven må til lege eller lignede som følge av skaden, betaler foreldrede regningen og får dette refundert fra NAV.

Dersom det skulle oppstå hendelelser som av en eller annen grunn ikke blir registrert av skolen, ønsker skolen å få beskjed om dette.

Erstatning av briller

Grue barne- og ungdomsskole dekker opptil kr. 1500,- for briller som ødelagt ved uhell på skolen eller ved obligatoriske skolearrangementer. Kvittering for nye briller eller reparasjon må leveres skolen før erstatningen blir utbetalt.