Ta kontakt med oss

FAUs rolle kan blant annet være å formidle og følge opp forhold på skolen som berøres av økonomiske, praktiske, tekniske og rutinemessige spørsmål.
FAU består av en representant og en vara-representant i hver klasse. Om du har noe på hjertet, som elev eller foresatt, tar du kontakt med representanten for din klasse. Da vil du kunne drøfte på hvilken måte din sak best håndteres videre.

FAU har taushetsplikt

FAU-representantene har taushetsplikt. Alle FAU-representantene har forpliktet seg til løftet om taushetsplikt som gjenspeiles i vedtektene hvor det står «Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (opplæringslovens §15-1)».

FAU-representantene plikter å fremme alle saker som formidles i FAU, samt gi tilbakemelding om samme tema innen rimelig tid.

FAU-møter

FAU har jevnlige møter. Referatene fra møtene legges ut her (venstremeny).

Valg

Deltakere i FAU velges på foreldremøter før og etter sommeren. De som velges inn sitter 2 år av gangen. Det velges da 1 FAU-representant og 1 vara for hvert trinn. På høsten velges FAU-styret.

Foreldrerådets rolle er hjemlet i lovverket.