Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverterest til dager.

Dokumentert årsak til fravær

Eleven (over 15 år) eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.

Elevene kan kreve at følgende fravær på inntil 10 dager ikke blir ført på vitnemålet:

a) Dokumentert fravær som skyldast helsegrunnar

b) Innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11

Fravær av helsegrunner

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes.

Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Søknadsskjema

Ønsker du at fraværet skal strykes fra vitnemål etter bokstav a og/eller b, finner du søknadsskjema i venstremenyen eller under "Skjema".