Øving er viktig for å bli god

Lekser er et ord man forbinder med skole. Det har eksistert like lenge som skolen selv. Dette til tross for at det ikke står noe i vårt lovverk eller forskrifter om at dette er noe som skal eller må praktiseres.

Vi vet allikevel gjennom mange års erfaring og forskning, at det krever mye øving for å bli ordentlig god til noe. Resultatene blir aller best hvis man øver på ulike arenaer, noen ganger sammen med andre og andre ganger alene. Dette gjelder nesten uansett om det dreier seg om idrett, musikk eller skolearbeid.

Arbeidsoppgaver fremmer læring

Poenget med å gi arbeidsoppgaver i skolen må alltid være at det skal fremme læring. Noen tror eller mener at mye lekser uansett er bra. Andre mener at ingen lekser er best. Vi mener at øving på det som trengs for å bli bedre er det nærmeste vi kan komme «fasiten». Dette krever noen forutsetninger. 

  • Det aller viktigste er at alle elever skal ha mulighet til å mestre oppgavene. Oppgavene må være tilpasset. 
  • Videre er det avgjørende at det er rimelige mengder. Å øve for å mestre kan ikke gå utover motivasjonen. Poenget er at det skal være motsatt. 
  • I tillegg må det prioriteres. Det er ikke slik at alt er like viktig. Vi har lesing som fokusområde for vårt skoleutviklingsarbeid. Vi vil derfor prioritere leseutvikling på alle trinn. 

Utvikling av leseferdigheter

Å lese litt hver dag, øve og forberede seg på det som vi vet kommer, f.eks. tester og prøver, er gode eksempler på skolearbeid som kan gjøres både på skolen og hjemme. Dette bør gjøres alene, sammen med lærere og medelever og sammen med foreldre.