Regler for parkering ved skolen

For å unngå at farlige situasjoner skal oppstå ved henting og bringing av elever oppfordrer vi foresatte til følgende:

  • Tenk sikkerhet – følg skilting
  • Parker på parkeringsplassene: ved skolen, plassen ut mot hovedveien, langs veien sør for rådhuset, foran rådhuset eller ved NAV
  • Parker IKKE i svingen mellom kinoen og parkeringsplassen
  • Kjør ikke inn der bussene kjører – her er det innkjøring forbudt. Dette gjelder også i SFO-tiden (Kun vareleveranse)
  • Barna må slippes av mot fortauet. Ikke la barna gå ut av bilen ut mot veien
  • Hent barnet ved skolen slik at de slipper å krysse veien foran busser og biler alene (gjelder fortrinnsvis 1.-5. trinn