Vernepleier

Kontaktlærere og faglærere er den nærmeste til å hjelpe elevene i skolehverdagen. Skolen har i tillegg en vernepleier som hjelper elevene til å finne seg til rette, og med å løse vansker de har i forhold til skole, vennekrets eller i familien.

Vernepleier koordinerer hjelpetiltak som settes i gang og er den som har kontakt med en rekke instanser utenfor skolen: helsesykepleier, pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), barnevern, politi og evt. andre.

Vernepleieren er tilgjengelig for alle trinn.

Vernepleier: Tina Furali
Telefon: 62 94 21 07

Rådgiver

Rådgiveren har ansvar for overgangen mellom ungdomstrinn og videregående skole, og for elever med arbeidspraksis. Rådgiveren har også ansvar for faget Utdaningsvalg, og for annen informasjon om videregående skoler og yrkeskunnskap for både elever og foresatte.

Rådigveren har kontor på ungdomstrinn.

Rådgiver: Eva Aurland
Telefon: 62 94 21 03

Logoped

Logopeden i Grue kommune jobber med barn i aldreren 0-16 år. Logopedundervisningen omfatter områdene språk- og talevansker, stemmevansker og stamming. Logopeden jobber både på individnivå (direkte tiltak og undervisning) og systemnivå (veiledning hjem og skole/barnehage).

Logopeden har kontor på Grue barne- og ungdomsskole.

Logoped: Veronica Rundberget
Telefon: 62 94 21 08

Helsesykepleier

Det er to helsesykepleiere knyttet til skolen. De har kontor lett tilgjengelig for elevene.
Du kan lese mer om Skolehelsetjenesten her