Vil du slutte å røyke?Kommunen starter det nye året med en anti-røykekampanje. Kampanjen er en påminnelse til arbeidstakere, ledere og enhetsledere om at Grue kommune skal være en røykfri arbeidsplass. Det oppfordres også til at ansatte ikke snuser i arbeidstiden.

Som arbeidsgiver vil vi oppfordre alle arbeidstakere til å gå foran som gode rollemodeller både overfor kollegaer og tjenestemottakere. Det gagner egen helse, arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene som gis, og ikke minst omdømmet til kommunen som arbeidsplass og arbeidsgiver, sier HR-leder Ellinor Bjerke.

Tilbyr kurs

Det er HR-avdelingen som står bak kampanjen. De gir gjerne tips til dem som vil slutte å røyke eller snuse. HR-avdelingen tilbyr også avvenningskurs i regi av bedriftshelsetjenesten. 

Ansatte som er interessert i røykeavvenningskurs, kan si fra til lederen sin om dette, sier Bjerke.

Det finnes også mange gode råd om røyke- og snusslutt på Helsedirektoratets nettsider. Helsedirektoratet står også bak appen «Slutta» som kan være en god hjelp hvis man ønsker å slutte med røyk eller snus. 

Det kan være flere måte å jobbe med motivasjonen sin og tenke på helsa.

Reglement

I reglementet for Grue kommune heter det at:

Grue kommune skal være en røykfri arbeidsplass, med godt inne-, ute- og arbeidsklima for alle ansatte og tjenestemottakere (jfr. Tobakkskadeloven § 25). Dette gjelder også bruk av el-sigaretter. De ansatte oppfordres samtidig til ikke å snuse i arbeidstiden. 

Nærmere presisert betyr dette at:

  • Ansatte ikke har anledning til å røyke i kommunalt eide eller leide lokaler.
  • Det er røykeforbud i kommunale biler og maskiner, så vel eide som leide kjøretøy.
  • Uniformert personell skal ikke røyke i sine arbeidsklær, med mindre de ikke skal være i direkte kontakt med tjenestemottakere, pårørende og kollegaer.
  • Røykeforbudet gjelder i arbeidstiden også utenfor kommunal eiendom der den enkelte utfører arbeid på vegne av kommunen.
  • Ansatte som har ubetalt matpause kan røyke i pausen, men dette må gjøres utenom arbeidsplassens definerte tomteareal. (ikke i arbeidsklær)
  • Ansatte i barnehager har i tillegg til forbud om røyking også forbud mot å snuse i barnehagens åpningstid (jfr. Tobakkskadeloven §§ 26 og 27).
  • Alle ansatte i Grue kommune oppfordres til å ikke snuse i arbeidstiden.

Forbudet om tobakksbruk gjelder ikke for ansatte som:

  • Deltar på kurs/konferanse eller lign. som ikke foregår på kommunal eiendom.
  • Kjører egen bil i arbeidstiden, på vei til oppdrag, ærend eller for å utføre tjeneste på vegne av kommunen.
  • Har sine arbeidsoppgaver/arbeidsutførelse utendørs, dersom dette ikke skjer i nærvær av andre personer.