Seks norske, svenske og finske kunstnere skal konkurrene om å lage utendørs kunst på Svullrya. Målet er at kunsten skal synliggjøre den skogfinske kulturarven, som et viktig element i stedsutviklingen.

Skogfinsk kulturarv

Kunst møter kultur i grenseland (Expressions of identity) har utspring i den rike kulturarven knyttet til skogfinnene. De kom fra Finland på 1600-tallet, de bosatte seg i skogrike områder langs svenskegrensen og er nå blant fem nasjonale minoriteter i Norge. Skogfinnenes kultur med dyrking av svedjerug, røykstue, fortellerkunst og sterk tilknytning til naturen, preger identiteten til mange av dagens innbyggere.

Den skogfinske kulturen binder den nordiske historien sammen, og flere kunstnere både i Norge, Sverige og Finland er i dag inspirert av denne kulturarven.

Bærende ord i kunstprosjektet er migrasjon, identitet og røtter. Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykket assosiert med vandring mellom stater, men det uttrykker også flytting internt i et land.

Kunst som uttrykk

Kunsten som skal jobbes fram på Svullrya, skal underbygge stedets historiske og kulturelle identitet. Stedsutviklingsprosjektet ønsker å skape en dialog mellom kunstnere fra de tre nordiske landene. Her vil prosjektet utforske sammenhengen mellom indentitet og kultur, og gi nye perspektiver til hvordan den skogfinske kulturen kan uttrykkes gjennom moderne kunstformer.

Ettersom det verbale språket hos den skogfinske minoriteten har forsvunnet, ønsker prosjektet å bruke kunst som uttryksform for å:   

  • Få fram stedstypiske kulturuttrykk som skaper oppmerksomhet, begeistring og nysgjerrighet.
  • Formidle og underbygge Finnskogens historiske og kulturelle identitet, binde fortid og nåtid, men også tilføre ny identitet i det kunstneriske uttrykket.
  • Innby til interaksjon og tjene som en møteplass.
  • Skape refleksjon og dialog omkring temaene migrasjon, identitet og røtter.
  • Være symbol på en spesiell del av migrasjonshistorien i Norden og være et utgangspunkt og bidrag i den pågående diskursen om migrasjon.

Budsjett

Prosjektet skal i hovedsak finansieres med eksterne midler. Prosjektet har så langt mottatt kr. 29.000,- fra Nordisk kulturfond og kr. 50.000,- fra Hedmark fylkeskommune for planlegging og oppstart.

Hedmark fylkeskommune har innvilget kr. 250.000,- til prosjektet og Innlandet fylkeskommune har innvilget kr. 150.000,-. Det er videre søkt om kr. 500.000,- fra Kunst i offentlige rom (KORO) og kr. 656.000,- fra Nordisk kulturfond. Det søkes også om midler fra andre aktører.

Presentasjon av kunstnere

Følgende kunstnere deltar i prosjektet:

Tore HansenTore Hansen, Norge

Tore-Hansen (født 1949) er født på Grue i Finnskog, utdannet ved bl.a. Statens kunstakademi. Som en av de viktigste kunstnerne på den norske kunstscenen var Tore Hansen med på å gjeninnføre det figurative maleri i Norge i begynnelsen av 1980-årene. Motivkretsen har hele tiden vært skog, trær, elg og mennesker i et tidløst og stedløst landskap.

I dag arbeider han med maleri, grafikk, skulptur og installasjon.   
Mer informasjon: https://kunstnerforbundet.no/kunstnere/130

Karoline HjorthKaroline Hjorth, Norge

Karoline Hjorth (født 1980) er norsk fotograf, kunstner og forfatter. Karoline fullførte sin BA Photographic Arts og MA International Journalism på University of Westminster (London) i 2009 og bor for tiden i Oslo.

Sammen med Riitta Ikonon (nedenfor) jobber hun med prosjektet Eyes as Big as Plates, som har utviklet seg til en bredere utforskning av det moderne menneskets relasjon til naturen og sine landskaper.

Hun har mottatt Deloitte Award at the National Portrait Gallery in London for sine fotografier og har stilt ut og publisert internasjonalt.
Mer informasjon: https://karolinehjorth.com/


Riitta IkononRiitta Ikonon, Finland

Riitta Ikonon er fra Savolax-området i Finland, men for tiden bosatt i New York. Hun jobber med installasjoner og fotografi, og har sammen med Karoline Hjort gjennomført et årelangt prosjekt, Eyes as Big as Plates, som har utviklet seg til en bredere utforskning av det moderne menneskets relasjon til naturen og sine landskaper. Spørsmålet om menneskets plass og tilhørighet i det hele stilles på en ny og utfordrende måte. Hvem er vi og hvor hører vi hjemme?  
Mer informasjon: http://www.riittaikonen.com/projects/me-again

Inga-Lena KlenellInga-Lena Klenell, Sverige

Inga-Lena Klenell er bosatt i Sunne, og ble først utdannet som keramiker før hun gikk over til å arbeide mest med glass. Hun arbeider først og fremst skulpturelt, og benytter en rekke teknikker. 

Inga-Lena har deltatt i mange utstillinger både i Sverige og internasjonalt som Museum of Glass i Tacoma W. USA, House of Sweden, Washington DC. og Figge Art Museum, Davenport.

Kari CavénKari Cavén, Finland

Kari Cavén (født 1954) omtales som en av de mest respekterte finske moderne billedhoggere i sin generasjon. Han er opprinnelig utdannet maler, men vendte seg tidlig til skulptur og installasjoner basert på gjenbruk av tre, metall, plast etc. Hans arbeid har ofte et lekent, oppfinnsomt preg.

Han har utdannelse fra blant annet Finlands Kunstakademi og er innkjøpt av ca. 30 kunstmuseer i Sverige og Finland.
Mer informasjon: https://no.wikipedia.org/wiki/Kari_Cav%C3%A9n


Erlend LeirdalErlend Leirdal, Norge

Erlend Leirdal (født 1964) er bosatt i Trondheim. Leirdal en godt etablert billedhogger, og jobber først og fremst med tre. Han har hatt et førtitalls utsmykningsoppdrag, en rekke utstillinger og utmerker seg med en sterk forståelse og følsomhet for materialet.
Mer informasjon: http://erlendleirdal.com/

 

Barn og unge deltar

Solveig Løvtjernet og Sage ØdegårdBarn og unge er representert i prosjektet gjennom to elever fra Sentrum videregående skole. Solveig Løvtjernet og Sage Ødegård har begge valgt Kunst, design og arkitektur som sin studieretning.

Kunsten skal forankeres hos de unge og de vil bli invitert til å bidra inn i prosjektet. Elevene vil være med i utformingen og bli ambassadører for skogfinsk identitet, kulturarv og identitet knyttet til kunstverkene.