13. august 2021

Det viktigste er at begge kulturer får beholde sin identitet, sier Tadeusz Puszkarczuk, ordfører i Puck kommune. Takket være godt europeisk samarbeid er det gode muligheter for å utvikle kontakten med andre kulturer, sier han.

Det er Puck kommune i Polen som står bak prosjektet som etter planen skal finansieres med EU-midler. Høsten 2019 tok polakkene kontakt med det europeiske kontoret i Innlandet som videreformidlet kontakten til Grue kommune. Puck kommune ønsket å komme i kontakt med en nasjonal minoritet i Norge for å oppfylle forpliktelsene i søknaden om EU-midler.

Vi har brukt lang tid på å bli kjent med hverandres kommuner, sier prosjektleder i Grue kommune, Anita S. Goplen.
Hun forteller at Grue har invitert med seg Norsk Skogfinsk Musem, Grue barne- og ungdomsskole, kor, håndverkere og kunstnere til å delta. Prosjektet skal gå over to år og er beregnet til 3 MNOK. Søknaden om midler er ikke besvart ennå, men besøket fra Polen gjennomføres som en del av et finansiert forprosjekt.

Likheter og forskjeller i kultur og historie

Et av hovedmålene i prosjektet er å styrke nivået på kultursamarbeid mellom de to lokalsamfunnene. Dette skal foregå gjennom organisering av kulturelle og etniske arrangementer med utveksling av erfaringer og ideer mellom skogfinner og kasubianere.

Disse kulturmøtene vil foregå i begge land, men det vil også bli lagt opp til flere digitale møter. Anita S. Goplen ser for seg at både mat, kultur og håndverk kan presenteres og utveksles digitalt.

Fotokunstnere som står bak prosjektet «Eyes as Big as Plates» har allerede dokumentert Svullrya gjennom sin kunst. Nå står Puck kommune for tur. Her vil kunstnerne fortsette sin utforskning av det moderne menneskets relasjon til naturen og sine landskaper.

Vil lære av hverandre

Prosjektet baserer seg på en erkjent mangel på kunnskap og ekspertise innen kunst, kultur og det som kommer etter språket. Det kan for eksempel være mat eller håndverk blant skogfinner og kasubianere.

I søknaden om EU-midler er det lagt vekt på at begge minoritetsgruppene kan lære av hverandre: Politikere og styrende organer kan basere seg på gjensidige erfaringer, og kunstnere og lokale håndverkere kan utvikle bånd mellom aktørene i den lokale kulturen og tradisjonen. Ikke minst er det et ønske at lokalbefolkningen kan møtes, heter det i søknaden.

Godt samarbeid

Jeg er glad vi har kommet så godt i gang med samarbeidet, til tross for Covid-19-situasjonen, sier ordfører Puszkarczuk. 
Han reiser til Norge sammen med varaordfører Piotr Neubauer og Wiktoria Gaffke, som er kulturspesialist i Center of Culture, Sports and Tourism in Puck kommune.

Polakkene er glad for muligheten til å bli bedre kjent med skogfinnene og deres kultur.

Vi har lært mye om hverandre og nå ser jeg fram til at vi kan reise til Polen, sier ordfører i Grue kommune, Rune Grenberg.

Besøket fra Polen skal blant annet få omvisning på Grue barne- og ungdomsskole og skal i møter med Finnskogen Natur- og kulturpark og Visit Kongsvingerregionen.

På bildet: Dag Raaberg (Norsk Skogfinsk Museum), Rune Grenberg (ordfører Grue kommune) og Tadeusz Puszkarczuk (ordfører Puck kommune) undertegner avtale om samarbeid med minoriteter.