Hva gjør Grue kommune i flyktningkrisen?

 • Vi er vertskommune og samarbeider med Bufetat, som oppretter inntil om lag 70 plasser for mottak av enslige mindreårige flyktninger i lokasjoner på Kirkenær og nå også på Namnå i de tidligere barnehage/skolelokalene.
 • Vi er anmodet fra immigrasjons og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette 30 flyktninger, og kommunestyret sa ja til dette torsdag 24. mars.
 • Vi har utarbeidet retningslinjer for ordningen med alternative mottaksplasser og avtalt selvbosetting, som er godkjent av formannskapet og gjeldende fra 30. mars.
 • Vi ønsker å tilrettelegge for bredt samarbeid i lokalsamfunnet om mottak, bosetting og integreringsarbeid både på kort og lang sikt. Åpent informasjonsmøte er en del av dette.
 • Vi har etablert beredskap i forhold til atomhendelser og følger med på informasjon om dette. Vi har jodtabletter tilgjengelig på alle barnehager og skoler, og i tillegg et sentralt lager.
 • Vi har ingen offentlige tilfluktsrom i kommunen, og det er heller ingen krav om dette.   
 • Viktig informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 

Hva kan jeg gjøre som innbygger?

 • Dersom du ønsker å bidra som frivillig, kan du registrere deg hos Frivillighetssentralen og fortelle hva du kan bidra med. Du kan også registrere deg som frivillig digitalt på kommunens hjemmeside – klikk her for å gå til skjema: Vil du hjelpe til?
 • Du kan også engasjere deg som medlem i en av de andre lagene og foreningene vi har i kommunen.
 • Både kommunen, Bufetat og mottak i regionen kan ha behov for nye medarbeidere, følg gjerne med på ledige stillinger i nærområdet.
 • Du er en del av Norges beredskap, gode tips finner du her: https://www.dsb.no/reportasjearkiv/egenberedskap/
 • Det kan bli behov for å ta i bruk ulike bomuligheter i kommunene, for å kunne bosette flyktninger fra Ukrania. Derfor ber vi om at de som har ledige hus/hytter/leiligheter o.l. om å registrere disse, slik at vi får kartlagt hvilke ressurser vi har. Vi tar kontakt for videre avtaler dersom dette skulle bli aktuelt. Registreringsskjema bolig 

Informasjon til ukrainere som oppholder seg i eller er på vei til Grue:

 • Grue kommune ønsker at alle flyktninger i kommunen føler seg velkommen, og får nødvendig bekyttelse og hjelp.
 • Ukrainske innbyggere som søker beskyttelse i Norge får en midlertidig kollektiv oppholdstillatelse i ett år. Oppholdstillatelsen kan bli utvidet.
 • For å få beskyttelse må du oppsøke nasjonalt ankomstsenter på Råde. Adresse og kontaktinformasjon nedenfor:
 • Dersom du ønsker å bosette deg i Grue må du søke UDI om alternativ mottaksplass. UDI vil kontakte kommunen. Dersom kommunen sier ja, vil du bli kontaktet om bolig, helseundersøkelse og kartlegging av andre behov. Kommunen har vedtatt retningslinjer som tilsier at du også vil ha rett på økonomisk støtte tilsvarende sosialhjelpssatser.
 • Når du får individuelt vedtak om opphold fra UDI vil du kunne inngå avtale om selvbosetting i kommunen. Har du alternativ mottaksplass i kommunen vil det kunne være mulig å videreføre samme bolig såfremt denne tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene. Som bosatt vil du ha rett til alle kommunale tjenester, herunder introduksjonsprogram for voksne.
 • Nasjonalt endres både regelverk og søknadssystemer for å tilpasses den situasjonen som er. Vi oppfordrer deg til å søke oppdatert informasjon hos UDI og IMDI.

Retningslinjer for alternativ mottaksplass og avtalt selvbosetting i Grue kommune er godkjent av formannskapet og gjeldende fra 30. mars 2022. (PDF, 763KB)