Det kan bli behov for å ta i bruk ulike bomuligheter i kommunene, for å kunne bosette flyktninger fra Ukrania. Derfor ber vi om at de som har ledige hus/hytter/leiligheter o.l. om å registrere disse, slik at vi får kartlagt hvilke ressurser vi har.

Vi tar kontakt for videre avtaler dersom dette skulle bli aktuelt. 

Registreringsskjema