Program

Minnesmerke 22 Juli09.00 Kransnedleggelse ved minnesteinen ved Grue rådhus (bildet)
Ordfører Rune Grenberg og leder av Grue Arbeiderparti, Kjetil Dammen, holder appell

10-12 Grue kirke er åpen for lystenning og ettertanke

12.00 Kirkeklokkene ringer fem minutter, lokalt og nasjonalt,
Nasjonal minnegudstjeneste i Oslo domkirke, overføres på NRK

18.00 Konsert/minnemarkering i Grue kirke
Tommy Michaelsen medvirker med sang, Eli Furuberg leser dikt av Åsta Holth. Fellessang.
Ordfører Rune Grenberg og leder av Grue Arbeiderparti, Kjetil Dammen, deltar