En viktig del av arbeidet med å få fastsatt riktig verdi på eiendommen din, foregår gjennom en besiktigelse. Besiktigelsen vil i all hovedsak gjennomføres fra august til november 2022.

Normalt vil dette være en utvendig besiktigelse. Forhold på eller rundt eiendommer som kan ha innvirkning på verdien, blir vurdert. Vi er ikke avhengig av din tilstedeværelse under besiktigelsen.

Dersom du ønsker å gi oss opplysninger eller innspill i forbindelse med besiktigelsen, kan du gjøre dette på to måter:

1. Opplysninger i forkant av besiktigelsen

Dersom det er konkrete forhold du ønsker skal vurderes i forbindelse med besiktigelsen, kan du gi oss beskjed om dette. Denne informasjonen blir da en del av grunnlaget for verdifastsettelsen.

2. Delta på besiktigelsen

Dersom du ønsker å være tilstede under besiktigelsen, må du gi oss beskjed om dette – gjerne pr e-post. Husk å oppgi telefonnummer hvor du kan treffes på dagtid. Du vil da bli kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt.

Frist for tilbakemelding vedrørende besiktigelse: 12. august 2022

Kontaktinformasjon til Geomatikk IKT AS:

E-post: eskatt@geoikt.no
Telefon: 906 18 034

Postadresse:    

Geomatikk IKT AS

v/Avdeling Eiendom

PB 2334 Torgård

7004 TRONDHEIM