Telefon: 62 94 20 00

E-post: post@grue.kommune.no

Post:

Grue kommune

Postboks 94

2261 Kirkenær

Merk henvendelsen med «Eiendomsskatt»

Det er Geomatikk IKT AS som bistår kommunen med takseringen for eiendomsskatt, dersom du har spørsmål til dem, eller ønsker å delta på besiktigelse kan de kontaktes på:

Telefon: 906 18 034

Epost: eskatt@geoikt.no

Post:

Geomatikk IKT AS

v/Avdeling Eiendom

PB 2334 Torgård

7004 Trondheim

Du trenger ikke være til stede når eiendommen din besiktiges. Dersom du av ulike grunner ønsker å være tilstede under besiktigelsen, eller komme med innspill til besiktigelsen, må du gi oss melding om dette. Bruk gjerne e-post. Husk å oppgi telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt for besiktigelse.

Frist for å komme med innspill eller ønske om å delta på besiktigelsen er 12.08.2022

Her kan du få svar på «Ofte stilte spørsmål fra hjemmelshavere». (PDF, 797KB)