Det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats. I henhold til Eigedomsskattelova § 11 skal skatten være minst 1 og maksimum 7 promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn 1 promille pr. år. Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

For 2022 er skattesatsen 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 5 promille for næringseiendommer i kommunen.

Vedtak om skatteutskriving for 2023 er ventet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022.

Fritak fra eiendomsskatt
Kommunestyret kan i henhold til Eigedomsskattelova § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt. Dette skjer gjennom årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen. Skal fritak avgjøres etter søknad?


Eigedomsskattelova § 5 har bestemmelser om objekter som skal fritas fra eiendomsskatt. For fullstendig oversikt kan du gå til vår side Fritak fra eiendomsskatt. (PDF, 702KB)