Grue kommunes vegnett er av varierende kvalitet både når det gjelder bæreevne og framkommelighet. Det er derfor utarbeidet en oversikt over alle kommunens veger hvor det vises tillatt akseltrykk og vogntoglengde. Denne oversikten finnes i Veglister for Innlandet. Der vil du også finne informasjon om dispensasjoner og andre aktuelle tema.    

Teleløsning og akseltrykk

Under teleløsningen når vegene tåler mindre belastning, er det tillatt å sette ned akseltrykket i forhold til hva som står i veglistene. Jfr Forskrift om bruk av kjøretøy §5.14-2.

Det vil da bli satt inn annonse i avisene og vi informerer på denne siden. Hver veg vil bli skiltet med tillatt akseltrykk. Nedsatt akseltrykk gjelder til kommunen fjerner skiltene.

skilt aksel last

Dispensjon fra akseltrykkgrensene

Begrensningene som er listet i veglistene, og de nedsatte akseltrykkgrensene er fastsatt i forskrift, og kan bare fravikes ved at det gis dispensasjon. Slik dispensasjon kan gis i henhold til Forskrift om bruk av kjøretøy §5-14, og kan bare gis av Statens vegvesen. Søknad må derfor sendes Statens vegvesen til  spesialtransport.ost@vegvesen.no  

Det kan gis dispensasjon for rutegående persontransport, renovasjonsbil og bergingsbil. Det kan også gis dispensasjon for transport av gods som lett forringes eller ødelegges, som melk, ferskt slakt, dyrefor i tank, nødslakt og slaktemodne dyr.

Det gis ikke dispensasjon for last som kan deles, slik som f.eks tømmer og poteter. Jfr forskriftens 
§5-14.3.