Strøing

Strøing av glatte, kommunale veier blir bestilt av Grue kommune når vi ser at det er behov for det. Det kan ta litt tid fra det blir bestilt strøing til arbeidet er ferdig.

Snøbrøyting

Normen for brøyting av kommunale veier er at det skal brøytes når det er kommet 7 cm snø. For fortau, gang- og sykkelveger, som kommunen har ansvaret for, er grensen 4 cm.

Av og til kommer det klager på at brøyteren legger igjen snø i private innkjøringer. Mange steder, særlig i byggefelt, er det ingen steder å gjøre av snøen. Brøyteren kan ikke ta seg tid til å rydde innkjøringer for snø. Vi ber om forståelse for dette.

Gi tilbakemelding

Er du misfornøyd med noe, ønsker vi at du gir tilbakemelding til den instans som har ansvaret for vegen der du bor. Ikke klag til den som gjør jobben; vedkommende gjør det han eller hun har avtale med vegvesenet eller kommunen om.

Gjelder klagen en fylkesveg eller riksveg skal du ringe telefon 175.

Du kan også ringe Servicetorget på telefon 62 94 20 00 (9-14) eller vakttelefonen 404 16 864 (6-21).

Vi gjør oppmerksom på at vakttelefonen har utvidet åpningstid i tidsrommet 1. november - 31. mars. Ellers i året er telefonen åpen 8-15.