Frister

  • Produksjonstilskudd (PT) – frist 15. oktober. Søknad åpen fra 1. oktober
  • Regionalt Miljøtilskudd (RMP) – frist 15. oktober. Søknad åpen fra 1. august

Endringer i kartet

NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Grue,- noe som totalt sett har medført en del endringer i kartet.

Meld fra om endringer

Alle søkere bes om å gå inn på kart over sine eiendommer og eiendommer som er leid fra andre og sjekke disse. Det er viktig at søkere blir klar over eventuelle forandringer på de eiendommer som disponeres av den enkelte i sesongen. Meld fra hvis det er endringer på din eiendom så fort som mulig og i god tid før søknadsfristen. Dette for at vi skal rekke å foreta eventuelle korrigeringer og forhindre at søknaden blir stoppet. 

Det er som utgangspunkt kartet som er gjeldende med mindre det kan påvises feil. I så tilfelle bes det om at det legges ved kart som viser den faktiske feilen. Dette kan være feil i markslag og annet som har innvirkning på arealene det søkes på.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes på Altinn.no

Her er en video som viser hvordan du søker elektronisk

Lenke til gårdskart

Gårdskart finner du her

Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål eller behov for mer informasjon.
Lykke til med innhøsting og utfylling av søkanden
 
Landbrukskontoret i Grue