Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 finner sted 11. september. 

Les mer om valget på valg.no

Generelt

Det vil senere bli publisert nærmere informasjon angående ambulerende stemmegivning og stemmegivning på institusjon. Dette vil uansett skje i løpet av uke 36.

31.01.2023- Listeforslag

Innsending av listeforslag er nå tilgjengelig (se lenke)

Lenke til innsending av listeforslag.

31.03.2023 kl. 12:00- Listeforslag

Frist for å innlevere listeforslag

Lenke til innsending av listeforslag.

20.04.2023 kl. 12.00- Listeforslag

Frist for tilbakekalling av listeforslag.
Frist for personer, som er registrert på lister, å trekke seg fra listen.

02.05.2023 - Listeforslag

Valgstyret har godkjent følgende listeforslag:

Arbeiderpartiet (PDF, 60KB)

Fremskrittspartiet (PDF, 29KB)

Høyre (PDF, 43KB)

Pensjonistpartiet (PDF, 29KB)

Senterpartiet (PDF, 35KB)

Listene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget, Grue rådhus

03.07.2023 - Tidligstemming

Åpnes for tidligstemming.
Åpnes for utenriksstemmegivning.

Tidligstemme er en stemme som er avlagt før den ordinære forhåndsstemmeperioden. Tidligstemmeperioden starter 3. juli og varer til 9. august i valgåret. Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen kan du avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet.
I Grue kommune kan du tidligstemme på rådhuset, servicetorget/biblioteket, alle virkedager mellom klokka 09.00 – 15.00.

10.07.2023 - Manntallet

Står du i manntallet?

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder: Grue rådhus, servicetorget og biblioteket. Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller til post@grue.kommune.no

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på Grue rådhus, servicetorget og biblioteket.  Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.

10.08.2023 - Forhåndsstemming

Nå får du snart ditt valgkort

Fra torsdag 10. august 2023 til og med fredag 8. september 2023 kan du forhåndsstemme ved Grue rådhus, servicetorget/biblioteket alle virkedager fra kl. 09.00 – kl. 15.00.

Ekstra åpningstider:
Ut over ordinær åpningstid på Grue rådhus, servicetorget/biblioteket vil det være mulig å forhåndsstemme på følgende steder til angitt tidspunkt:

  • Tirsdag 15.08.2023 på rådhuset servicetorget/biblioteket kl. 15.00-kl. 19.00
  • Tirsdag 22.08.2023 på Grinder, Grinder samfunnssal kl. 16.00-kl. 18.00
  • Onsdag 23.08.2023 på Svullrya, Eldrehuset kl. 16.00-kl. 18.00
  • Torsdag 24.08.2023 på Namnå, Namnå samfunnssal kl. 16.00-kl. 18.00
  • Tirsdag 29.08.2023 på rådhuset servicetorget/biblioteket kl. 15.00-kl. 19.00
  • Torsdag 31.08.2023 på Grue vestside, Vestheim kl. 16.00-kl. 18.00
  • Lørdag 02.09.2023 på rådhuset servicetorget/biblioteket kl. 11.00-kl. 14.00

Forhåndsstemming på Helsetunet/Grue sykehjem:

  • Mandag 04.09.2023 på fellesstua i 1. etg. fra kl. 10.00-kl. 15.00.

Ambulerende stemmegivning:

  • Onsdag 06.09.2023. Frist for å søke/henvende seg til Grue valgstyre er senest tirsdag 05.09.2023 kl. 15.00.

Kontaktinformasjon: tlf. 62 94 20 00 eller post@grue.kommune.no.

Forhåndstemmingen avsluttet 08.09.2023 kl. 15:00

Da er forhåndsstemmingen over og 1093 personer har benyttet seg av denne muligheten i Grue kommune. Til de som ønsker å avlegge stemme på valgdagen, mandag 11.09., så er lokalene i Grue rådhus åpne fra kl. 09.00 til 20.00.

01.09.2023

Utenriksstemmegivning avsluttes

11.09.2023

Valgdag

Det kan avgis stemme på følgende stemmested på valgdagen mandag 11. september 2023:

  • Kirkenær krets, Grue rådhus - åpningstid: kl. 09.00 - 20.00

Valgresultat

Valgprotokoll for valgstyret i Grue kommune finner du her

Valgprotokoll (PDF, 1MB)