Været den nærmeste tiden vil ha mye å si for hvor stor vårflom vi vil få. Det har foreløpig vært liten snøsmelting i fjellet. Mildt vær og nedbør i form av regn kan medføre mye flomvann.

Kongshov strategisk viktig

Anlegget på Kongshov er strategisk plassert for å ivareta bebyggelse og industri på Kirkenær. Pumpestasjonen ivaretar verdier for mange millioner. 

- Fordi Kongshov er samfunnsmessig viktig, har NVE sammen med Grue kommune renovert hele stasjonen de seneste årene. Pumpene, som snart er 50 år gamle, har blitt demontert og sendt til fabrikken i Tyskland og kom tilbake like gode som nye. Gearbokser og motorer er også overhalt.

- Våre ansatte har gjennom mange år jobbet systematisk og bra med flomberedskap. Vi har et meget godt anlegg her på Kongshov, sier ordfører Rune Grenberg (til venstre i bildet).

Følger med på elva

- Enhet for landbruk og teknikk følger nå fortløpende med på vannstanden i Frysjøen for å regulere vannmengden, forteller kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård. 

Det er viktig at Frysjøen ikke slipper for mye vann ut i Gardsjøen når vannstanden i Glomma er høyere enn vannstanden i Gardsjøen.

- Sammen med tilsynskomiteene langs flomverken er enheten også i full gang med å sjekke verkene for eventuelle mangler og skader som kan ha oppstått i løpet av vinteren. Så langt ser verkene ut til å være i god stand, sier Mikkelsgård.

Enheten benytter også båt på Glomma for å oppdage mulige skader fra elvesiden.

Aktuelle nettsider

Nedenfor er tips til nettsider som kommunen bruker for å danne seg et bilde av hva som kan komme av vannføring og flom.

  • Glb.no Glommen og Laagen Bruksforenings side viser vannstandsutviklingen lenger nord i Glommadalføret. Bruk Elverum og Stai. Vannet bruker ca et døgn fra Elverum til Grue.
  • Sildre.nve.no er en tjeneste fra NVE hvor man også kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no.
  • Senorge.no viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at man har en oppfatning av hva som kan komme

Dersom Glomma blir unormalt stor, vil vi ha jevnlige oppdateringer om vannføring og eventuelle andre viktige beskjeder på kommunes egen nettside.